เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “งูสวัด” โรคผิวหนังจากการติดเชื้อไวรัสที่คนเคยเป็นอีสุกอีใสต้องรู้