นิ่วในถุงน้ำดี สาเหตุ อาการและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง