ปวดหัวไมเกรน โรคปวดหัวอย่างรุนแรงที่ไม่อันตราย แต่ก็ไม่ควรมองข้าม