นอนไม่หลับ ภาวะอันตรายที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน