โรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อม โรคที่ต้องรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ