โรคซิฟิลิส โรคร้ายอันตราย ที่ติดต่อได้ง่ายเพียงแค่สัมผัสแผล