March 2, 2023

ตุ่มใสที่นิ้วมือคัน อันตรายหรือไม่? บ่งบอกถึงโรคอะไรได้บ้าง

ตุ่มใสที่นิ้วมือคัน นี้เป็นอันตรายหรือไม่ เป็นโรคผิวหนังติดต่อหรือเปล่า รักษายังไง สามารถรักษาได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือไม่ มีอาการคันมาก