April 3, 2023

ปวดข้อเข่ากินยาอะไรดี ? คอลลาเจนช่วยได้หรือไม่

ปวดข้อเข่ากินยาอะไรดี ? ปวดเข่าเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมากขึ้น โดยสาเหตุอาจมาจากการสูญเสียกระดูกอ่อน การเสื่อมสภาพของข้อเข่า